O mnie

Wszedłem w przygodę życia rodząc się w 1988 roku i wzrastając w wiosce Czacz – 60 km na południe od Poznania. Prawdziwym wypłynięciem na nowe wody stał się dla mnie etap liceum. Moją szkołą średnią było 1. Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. W tym czasie rozwijałem intensywnie swoje zainteresowania (nauki ścisłe, informatyka, literatura religijna, filozoficzna i fantastyczna). Pośród wielu doświadczeń zaczął nieoczekiwanie do mnie docierać głos powołania do kapłaństwa. Po maturze zdanej w 2007 roku rozpocząłem formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i kształcenie na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Ten etap zakończył się w 2013 roku uzyskaniem tytułu magistra i święceniami kapłańskimi.

Moje doświadczenie duszpasterskie jest związane szczególnie z następującymi parafiami:

– Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu (czas praktyk kleryckich),
– Parafia pw. Dobrego Pasterza w Poznaniu (czas praktyk diakońskich),
– Parafia pw. św. Marcina w Swarzędzu (od tej parafii jako wikariusz),
– Parafia pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu,
– Parafia pw. św. Barbary w Luboniu,
– Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim,
– Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lesznie.

Jestem Bogu wdzięczny także za doświadczenie Kościoła w następujących wspólnotach i ruchach:
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
– Ruch Światło-Życie (Oaza) – gałąź młodzieżowa i rodzinna (Domowy Kościół),
– Przymierze Miłosierdzia,
– Équipes Notre-Dame.

Ważnym doświadczeniem na drodze kapłańskiej stały się także: udział w Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, warsztaty liturgii tradycyjnej, duszpasterstwo niesłyszących, posługa kapelana w szpitalu.

Szczególnie ważny dla mnie fragment Pisma Świętego, który towarzyszy mi szczególnie od czasu święceń kapłańskich to słowa z Ewangelii wg św. Jana: „Dobry pasterz daje swoje życie za owce”.